STK a měření emisí

Platná technická prohlídka je pro váš vůz Peugeot jedna z nejdůležitějších věcí. Pokud platnost technické prohlídky skončí, vystavujete se řešení velkých a zbytečných problémů.

Více informací - Zákon o přestupcích § 22 zákona č. 200/1990 Sb:

Přestupku se dopustí ten, kdo v provozu na pozemních komunikacích řídí vozidlo, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Udělení až pěti trestných bodů, pokuta 5.000.-Kč – 10.000.-Kč a odebrání řidičského průkazu na 6 měsíců – 1 rok!

K provedení technické prohlídky potřebujeme Váš vůz, technický průkaz, osvědčení o technickém průkazu a pokud již máte vystavenou emisní kartu. Pokud jí nemáte, vystavíme novou.

Příprava vozu na STK za paušální cenu 1999 Kč

V rámci tohoto paušálu máte nárok na:

  • prohlídku (1) s cílem přípravy vozu na technickou kontrolu
  • podrobnou zprávu o prohlídce Vašeho vozu
  • bezplatný rozpočet na případné opravy, které bude nutné provést pro úspěšné absolvování povinné technické kontroly
  • zprostředkování technické kontroly
  • absolvování technické kontroly včetně všech poplatků (2)

(1) Kontroly se liší dle výbavy vozu, nenahrazují povinnou technickou prohlídku.
(2) Technickou kontrolu je nutné nechat provést do týdne od zásahu našeho servisu. Opravy doporučené během prohlídky před technickou kontrolou je nutné provést v našem servisu a nejsou součástí tohoto paušálu. Váš vůz musí být při povinné technické kontrole ve stejném stavu jako po opravách provedených v našem servisu.

Měření emisí za paušální cenu 900 Kč

Pro úspěšné absolvování technické kontroly je nezbytné provést měření emisí Vašeho vozu. Měření emisí pro benzínové i dieselové motory provádíme za cenu 900 Kč.

Jsme Vám k dispozici

foto Bc. Aleš Kubát
Přijímací technik
T: +420 235 366 151
E: kubat@avcar.cz
foto Oldřich Bílek
Přijímací technik - karosářské opravy, lakování
T: +420 235 366 151
E: bilek@avcar.cz
foto Ing. Miroslav Hroník
Vedoucí servisu
T: +420 235 366 151
M: +420 777 818 286
E: hronik@avcar.cz